Kominus – nowoczesne systemy kominowe

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0559/20-00 Umowa o dofinansowanie Projektu: Wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 232 329,75 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 75/100).

Specialists from the construction and installation industry

Kominus Polska Sp.z o.o is a Polish manufacturer of modern chimney systems. For 20 years we have been offering our customers comprehensive solutions, specializing in the manufacture, consulting and installation of chimney, ventilation and air conditioning systems.

History

Kominus Polska Sp.z o.o has been operating on the market since year 2000. At the very beginning of our activity we were engaged in the assembly of chimneys in order to manufacture over time our own products. Our production facility has been permanently located since 2004 in Łężkowice. Thanks to the expansion of our products to foreign markets, have been established a trading company and a production plant in Minsk (Belarus). On 3 March 2022, due to Russian aggression against Ukraine, this activity was closed down.

Quality

As a quality-oriented manufacturer of chimney and ventilation systems, we only use products from our own production in our projects. We work on the basis of the well-developed working standards and know-how of our employees. We offer you certified products that meet the currently required quality standards.