06.1

Drzwiczki rewizyjne do inspekcji przewodu spalinowego