Dystrybutorzy Regionalni – Kominus

Dystrybutorzy Regionalni

 • Region Małopolski
 • Region Śląski
 • Region Podkarpacki
 • Region Świętokrzyski
 • Region Lubelski
 • Region Podlaski
 • Region Warmińsko - Mazurski
 • Region Łódzki
 • Region Wielkopolski
 • Region Mazowiecki
 • Region Dolnośląski
 • Region Kujawsko - Pomorski
 • Region Opolski
 • Region Zachodniopomorski
 • Region Lubuski
 • Region Pomorski

Robert Marciniak

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 519 446
E: robert.marciniak@kominus.com.pl

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl

Janusz Prendota

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 518 403

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl

Marcin Wiącek

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 518 401
E: marcin.wiacek@kominus.com.pl

Kinga Foryś

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 795 519 426
E: kinga.forys@kominus.com.pl

Przemysław Kułak

Kierownik Regionu Sprzedaży Wschód

T: +48 795 518 705
E: przemyslaw.kulak@kominus.com.pl

Katarzyna Korbut

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 664 789 593
E: katarzyna.korbut@kominus.com.pl

Robert Marciniak

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 519 446
E: robert.marciniak@kominus.com.pl

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl

Janusz Prendota

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 518 403
E: janusz.prendota@kominus.com.pl

Katarzyna Korbut

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 664 789 593
E: katarzyna.korbut@kominus.com.pl

Przemysław Kułak

Kierownik Regionu Sprzedaży Wschód

T: +48 795 518 705
E: przemyslaw.kulak@kominus.com.pl

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl

Wojciech Koźlik

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 519 470
E: wojciech.kozlik@kominus.com.pl

Katarzyna Korbut

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 664 789 593
E: katarzyna.korbut@kominus.com.pl

Przemysław Kułak

Kierownik Regionu Sprzedaży Wschód

T: +48 795 518 705
E: przemyslaw.kulak@kominus.com.pl

Katarzyna Korbut

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 664 789 593
E: katarzyna.korbut@kominus.com.pl

Wojciech Koźlik

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 519 470
E: wojciech.kozlik@kominus.com.pl

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl

Janusz Prendota

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 518 403
E: janusz.prendota@kominus.com.pl

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl

Wojciech Koźlik

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 519 470
E: wojciech.kozlik@kominus.com.pl

Katarzyna Korbut

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 664 789 593
E: katarzyna.korbut@kominus.com.pl

Marcin Wiącek

Kierownik Regionu Sprzedaży Zachód

T: +48 795 518 401
E: marcin.wiacek@kominus.com.pl

Kinga Foryś

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 795 519 426
E: kinga.forys@kominus.com.pl

Janusz Prendota

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 518 403
E: janusz.prendota@kominus.com.pl

Kinga Foryś

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: kinga.forys@kominus.com.pl

Marcin Wiącek

Kierownik Regionu Sprzedaży Zachód

T: +48 795 518 401
E: marcin.wiacek@kominus.com.pl

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl

Robert Marciniak

Menadżer Regionu Sprzedaży

T: +48 795 519 446
E: robert.marciniak@kominus.com.pl

Monika Wojas

Dział handlowy

T: +48 12 284 27 73 w.1 lub +48 694 458 673
E: monika.wojas@kominus.com.pl